Kanji Card

Kanji Otoko - Uomo
Utilizzo del kanji

  • 男 – Otoko – Uomo
  • 男の人 – Otokonohito – Uomo
  • 男の子 – Otokonoko – Ragazzo
  • 男性 – Dansei – Maschio, sesso maschile