Kanji Card

Kanji Shiro - Bianco
Utilizzo del kanji

  • 白い – Shiroi – Bianco
  • 自白 – Jihaku – Confessione
  • 真っ白 – Masshiro – Bianco puro