Kanji Card

Kanji Shichi - Sette
Utilizzo del kanji

  • 七 – Shichi – Sette
  • 七月 – Shichigatsu – Luglio
  • 七週間 – Nanashuukan – Sette settimane